Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu

14.09.2020

Vrcholoví manažeři, resp. členové statutárních orgánů svým každodenním rozhodováním významně ovlivňují směřování a fungování firem. Za tato svá rozhodnutí pak v určité míře nesou odpovědnost. Pokud se dopustí chyby, která by mohla firmu ohrozit a přivést do problémů, budou se poškození majitelé, zaměstnanci či partneři zajímat o to, zda odpovědné osoby neporušily své zákonem stanovené nebo smluvně převzaté povinnosti.

Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, jednatelé společnosti s ručením omezeným, potažmo prokuristé přitom odpovídají za škody, které jimi řízené firmě způsobí porušením povinností vyplývajících ze zákona, případně ze smlouvy o výkonu funkce, celým svým majetkem. Nikdo přitom nebude řešit, zda šlo o úmysl nebo pouze nešťastnou shodu okolností.

Efektivní ochranu před důsledky chybných rozhodnutí poskytuje pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu.