KRONIES s.r.o.

Pojišťovací služby

STARÁME SE O VAŠE POJIŠTĚNÍ


Jsme česká pojišťovací makléřská společnost a poskytujeme služby v oblasti pojištění firem a jejich zaměstnanců, pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, pojištění zemědělských rizik. 

Našimi klienty jsou významné regionální společnosti podnikající v celoevropském měřítku.

Naše produktové portfolio zahrnuje široku řadu pojistných produktů v oblastech majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění, pojištění technických rizik, pojištění vozidel a dalších. Naší snahou je poskytovat klientům komplexní servis, tak aby mohli řešit své záležitosti z jednoho místa.

Nezbytnou součástí naší práce je analýza pojistných rizik, zpracování všech podkladů nutných k předložení nabídek od pojistitelů. Při stanovování jednotlivých rizik pak vycházíme vždy z individuálních potřeb všech pojišťovaných subjektů a chystáme pojištění takříkajíc ,,na míru". 


Aktuality

Od letošního roku je potřeba, aby každý pojišťovací zprostředkovatel absolvoval zkoušky v rozsahu, který je předepsán ze strany ČNB pro každý typ pojištění. Naše společnost již samozřejmě disponuje certifikátem o absolvování těchto zkoušek v nejvyšším možném rozsahu.

Vrcholoví manažeři, resp. členové statutárních orgánů svým každodenním rozhodováním významně ovlivňují směřování a fungování firem. Za tato svá rozhodnutí pak v určité míře nesou odpovědnost. Pokud se dopustí chyby, která by mohla firmu ohrozit a přivést do problémů, budou se poškození majitelé, zaměstnanci či partneři zajímat o to, zda odpovědné...